Blog

Co je inflace a jaký má dopad na Vaše finance?

Z televize, médií, sociálních sítí a novin a nás všechny v posledních měsících útočí slovo inflace. A protože je úzce spjata s penězi a hodnotou našeho majetku nebo cenami zboží a služeb, pojďme se společně podívat na to, jak ovlivňuje naše úspory, investice nebo dluhy. Nejdříve si ale vyjasněme co to inflace je a jaké její typy známe.

Inflace

Inflace je růst cen zboží a služeb, což znamená, že za každou jednotlivou peněžní jednotku lze koupit méně zboží a služeb.

Před 18. stoletím byla inflace neslýchaná; začala s průmyslovou revolucí a rozšířila se ve druhé polovině 20. století. Inflace může vést k hyperinflaci nebo stagflaci (kombinace inflace a recese - o té níže), pokud ji centrální banky a vlády řádně neřídí pomocí měnové politiky. 

Inflace je přirozenou součástí ekonomiky a může být způsobena mnoha faktory. Navíc může být pro různé skupiny lidí dobrá nebo špatná. Víte do které skupiny patříte?

Hodnota peněz klesá, zatímco náklady na zboží rostou.

Při inflaci klesá hodnota peněz a rostou náklady na zboží. To znamená, že lidé, kteří mají úspory, vidí, že jejich peníze mají nižší hodnotu než dříve. Inflace je často též označována jako skrytá daň, protože snižuje kupní sílu tím, že v průběhu času snižuje kupní sílu vaší hotovosti nebo zůstatku na běžném účtu.

Pokud máte dluhy, může pro vás být inflace výhodná, protože vám v budoucnu usnadní splácení těchto dluhů. Jak? Výše reálné hodnoty dluhu je v podstatě inflací snížena.

Pokud však nemáte žádné dluhy a leží vám na běžném účtu dostatek peněz na nákup potravin každý týden (tzv. "životní náklady"), pak může být inflace velmi škodlivá, protože ceny mohou začít růst rychleji než mzdy. Pokud je tento nárůst opakovaný a navíc skokový může inflace přejít v hyperinflaci.

Hyperinflace 

Hyperinflace znamená, že ceny rostou tak rychle, že lidé mají výrazně méně peněz než dříve, takže musí utrácet více, jen aby si mohli koupit základní věci, jako jsou potraviny a pohonné hmoty. To způsobuje ještě větší a hlubší problémy a nakonec vede některé země k hospodářskému kolapsu, kdy se jejich měna stává bezcennou.

To jsme měli možnost v minulosti vidět například v Argentině, kde se za základní životní potřeby platily "miliony". Tak extrémně rychle ztrácela tamní měna svoji hodnotu. Tento scénář naštěstí zatím v našich podmínkách nehrozí. To, o čem však mnozí ekonomičtí experti v posledních měsících hovoří, je riziko stagnace.

Stagflace

Stagflace je specifický typ inflace. Dochází k ní tehdy, když ekonomika zažívá současně inflaci i recesi, což je situace, která je způsobena rostoucími náklady na zboží a služby a klesající poptávkou po tomto zboží a službách. A to je něco, co můžeme v posledních týdnech bohužel sledovat kolem nás.

Pokud rostou mzdy a zároveň rostou ceny, nastane v ekonomice inflace, protože lidé mají více peněz na utrácení za zboží, které díky zvýšené poptávce také zdražuje.

Pokud se však totéž zboží v důsledku nízké důvěry spotřebitelů dobře neprodává, nevyhnutelně dojde také k recesi - což ekonomové označují jako "stagflaci". Kombinace těchto dvou jevů je známá z historie: došlo k ní během Velké hospodářské krize v letech 1929-1933, během druhé světové války v letech 1939-1945, během hospodářského rozmachu Japonska v letech 1955-1973 a poté znovu v letech 1973-1974 poté, co OPEC dramaticky zvýšil ceny ropy (a spotřebitelé tak měli méně disponibilních příjmů).

Dopady inflace na naše finance

Už víme co je inflace a jak se projevuje. Pojďme se ale podívat, jaký má inflace konkrétní dopad na jednotlivé finanční produkty, které ve svých portfoliích máme.

Běžné účty, hotovost a spoření

Nejmarkantnější dopad má inflace na neúročené (hotovost) nebo nízko úročené finanční nástroje (běžné účty, spoření a termínované vklady). Přestože jsme si mohli v posledních týdnech všimnout mnoha reklamních kampaní bank na v posledních letech nebývale dobře úročené spořící účty nebo termínované vklady (v rozmezí 3-5 %), při 16% očekávané roční inflaci i takto uložené finanční prostředky ztratí minimálně 10% své hodnoty. 

Pokud tedy máte na těchto produktech větší objemy finančních prostředků (na běžném účtu mají ležet opravdu pouze provozní peníze), hledejte jiné alternativy.

Úvěry

Pokud máte hypoteční úvěr s úrokovou sazbou 2-3% p.a. fixovaný alespoň ještě na dalších 3-5 let, jásejte. Inflace výrazným způsobem snižuje reálnou výši vašeho dluhu platíte úroky, na které bohužel ostatní, kteří si budou chtít půjčit, mohou na delší dobu rozhodně zapomenout. A splácet takový úvěr by v dnešní době byl téměř zločin. Pokud by jste totiž prostředky na jeho splátku měli, je výhodnější je uložit na dobře úročený spořící účet a úrokový rozdíl využít ve svůj prospěch.

Investice

Pokud máte již své investiční portfolio, tak jeho cíl zůstává stejný. Prostředky dále zhodnocovat a dosáhnout vyššího výnosu než bude činit hodnota roční inflace. A protože každá krize bývá spojena v drtivé většině případů s propady akciových trhů, je možné toto období vnímat i jako příležitost.

Ale o tom zase až někdy příště. 

Pokud si nejste jistí, jakým způsobem aktuálně inflace a stávající situace ovlivňuje Vaše finanční portfolio a produkty. Neváhejte se nám prostřednictvím kontaktního formuláře ozvat. Některý z našich kolegů Vás rád provede aktuálními úskalími a pomůže vám zabezpečit, aby i v této době byly vaše "Finance v bavlnce".

 

 

 

Přihlásit odběr